Lopende opdracht

ING

SEPA Internet

RenteWeter

iOS, Android, Windows phone en Windows 8 app

Uitgevoerde opdrachten

ING

Wave3a TargetLandscape Internet

WestlandUtrecht Bank

Vrijval Depositos

WestlandUtrecht Bank

Vermogensbeheerrapportage

WestlandUtrecht Bank

HDN optimalisatie

WestlandUtrecht Bank

BonusSparen

WestlandUtrecht Bank

Pakketselectie voor het KRC

WestlandUtrecht Bank

App strategy

WestlandUtrecht Bank

SpaarOnline Rekening

WestlandUtrecht Bank

WU Adviseur Nieuwe Stijl

WestlandUtrecht Bank

RFI/RFP vervangen extranet

WestlandUtrecht Bank

Internet portal strategie.

Westland Utrecht

BankSpaar Loyaal Hypotheek

Nationale Nederlanden

BankSpaarplus Hypotheek beheerprocessen

Westland Utrecht Hypotheken

Kostentransparantie Hypotheek

Nationale Nederlanden

Implementatie House (EMS)

Nationale Nederl./Westl.Utrecht

Provisietransparantie Hypotheken

ING

SEPA Internet

Binnen het SEPA programma van de ING betrokken bij de onderdelen: SECT (Single Euro Credit Transfer),MECT (Multiple Euro Credit Transfer) en OLO (Optisch Leesbare Overschrijving). Nero is hierbij betrokken in de rol van Productowner van een scrumteam ten behoeve van de realisatie van de nieuwe internet gerelateerde functionaliteit voor Zakelijke klanten.

RenteWeter

Platform voor rente gerelateerde producten

RenteWeter levert een platform waarmee gebruikers overal en altijd op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen omtrent rente gerelateerde financiële producten. De RenteWeter apps zijn beschikbaar op meerdere platformen: iOS, Android, Windows phone en Windows 8. Nero is hierbij betrokken als medeoprichter en houdt zich met name bezig met het ontwerpen en testen van de functionaliteit binnen de diverse apps.

ING

Wave3a TargetLandscape Internet

Als onderdeel van de samenvoeging Postbank en ING Bank zijn de Business Banking klanten naar de Internetbankieromgeving "Mijn ING Zakelijk" gemigreerd. Nero is hierbij betrokken geweest in de rol van Productowner van een scrumteam ten behoeve van de realisatie van de nieuwe internet gerelateerde functionaliteit. Onderdelen hiervan zijn o.a.: Online Openen van Spaardeposito's, Betalingen uitvoeren en transacties zoeken, afdrukken, downloaden en raadplegen van de Vreemde Valutarekeningen en G-Rekeningen.

WestlandUtrecht Bank

Internet Portal Strategie

WestlandUtrecht Bank gaat de ING-groep verlaten en zal verder gaan als een nieuwe zelfstandige bank. Nero is betrokken geweest bij het opstellen van de Internet Portal Strategie van WestlandUtrecht Bank.

WestlandUtrecht Bank

Internetsparen

WestlandUtrecht Bank gaat de ING-groep verlaten en zal verder gaan als een nieuwe zelfstandige bank. Nero voert voor WestlandUtrecht Bank de business analyse uit voor het project “Internetsparen”. Een van de producten van deze nieuw op te richten bank is een spaarrekening die via het internetkanaal direct aan de klant wordt aangeboden. De klant kan via internet de spaarrekening aanvragen, inzien, muteren en beheren. Het product wordt als eerste product voor het directe kanaal op de markt gezet, De naam van de spaarrekening is de SpaarOnline Rekening.

WestlandUtrecht Bank

WU Adviseur Nieuwe Stijl

Het extranet van WestlandUtrecht Bank, WU Adviseur, gaat vervangen worden. Nero voert voor WestlandUtrecht Bank de business analyse uit voor het project “WU adviseur nieuwe stijl”. In samenwerking met LostBoys zal het extranet gerealisseerd gaan worden.

WestlandUtrecht Bank

RFI/RFP vervangen extranet

Het extranet van WestlandUtrecht Bank, WU Adviseur, gaat vervangen worden. Nero is betrokken geweest bij de leverancierselectie, het opstellen van de Request For Information(RFI) en de Request For Proposal(RFP). In deze selectie is de keuze op LostBoys i.c.m. GX Webmanager gevallen.

WestlandUtrecht Bank

Vrijval Depositos

WestlandUtrecht Bank is als nieuwe speler op de spaarmarkt bezig om zijn productenpallet uit te breiden. Nero heeft de business analyse uitgevoerd voor het nieuwe spaarproduct "Vrijval Deposito".

WestlandUtrecht Bank

Vermogensbeheerrapportage

Banken zijn verplicht om hun klanten die beleggingsproducten hebben afgenomen, periodiek te informeren over de stand van zaken van hun beleggingsportefeuille. Nero heeft voor deze Vermogensbeheerrapportage in zeer korte tijd de business analyse uitgevoerd

WestlandUtrecht Bank

HDN optimalisatie

WestlandUtrecht Bank ontvangt over verschillende kanalen zijn hypotheekaanvragen. Zo ook over het Hypotheken Data Netwerk. Nero heeft een analyse m.b.t. dit kanaal uitgevoerd waardoor de aanvragen over dit kanaal beter verwerkt kunnen worden. De analyse ging zowel over de interne verwerking van de aanvragen als over de aanleveren vanuit de diverse hypotheekadvies pakketen. Hierbij is ook gekeken hoe de hypotheekproducten van WestlandUtrecht Bank in de diverse hypotheekadvies pakketen aangeboden worden.

WestlandUtrecht Bank

BonusSparen

WestlandUtrecht Bank is als nieuwe speler op de spaarmarkt bezig om zijn productenpallet uit te breiden. Nero heeft de business analyse uitgevoerd voor het nieuwe spaarproduct "BonusSparen".

WestlandUtrecht Bank

Pakketselectie voor het KRC

WestlandUtrecht Bank gaat de ING-groep verlaten en zal verder gaan als een nieuwe zelfstandige bank. Nero heeft de eisen en wensen opgesteld een aantal pakketen/systemen die het Klant Relatie Center(KRC) zullen ondersteunen. De selectie had betrekking op een Kennissysteem en een E-mailResponse Management Systeem>.

WestlandUtrecht Bank

APP/Mobile Strategie

Nero heeft vooruitlopend op de businessvraag voor een app, het initiatief genomen om de Change & IT afdeling van WestlandUtrecht Bank hierop voor te bereiden. De afgelopen maanden zijn diverse seminars en overleggen over dit onderwerp bezocht en is er in samenwerking met Sogeti een workshop georganiseerd. Hierdoor is nu voldoende kennis aanwezig om snel op de businessvraag te reageren. Daarnaast heeft Nero de afdelingen Marketing en Productmanagement geinformeerd over de mogelijkheden die Apps WestlandUtrecht Bank kunnen bieden.

Westland Utrecht

BankSpaar Loyaal Hypotheek

Voor WestlandUtrecht Hypotheken heeft Nero de business analyse voor de BankSpaar Loyaal Hypotheek uitgevoerd. De business analyse heeft betrekking gehad over alle fases binnen het hypothekenproces.

Nationale Nederlanden

BankSpaarplus Hypotheek beheerprocessen

Voor Nationale Nederlanden heeft Nero de business analyse voor de beheerprocessen van de BankSpaarplus Hypotheek uitgevoerd. De beheerprocessen behelzen onder andere renteherzieningen, aflossingen, fiscale voortzetting en overige mutaties op deze hypotheekvorm.

Westland Utrecht

Kostentransparantie Hypotheek

Voor WestlandUtrecht Hypotheken en Nationale Nederlanden heeft Nero de business analyse voor het project “Kostentransparantie Hypotheken” uitgevoerd. De WFT schrijft voor dat per 1 januari 2010, de klant inzicht krijgt in de in de totale kosten van zijn hypotheek, gezien over de gehele looptijd. Deze informatie dient in de hypotheekofferte opgenomen te zijn.

Nationale Nederlanden

Implementatie House

Voor Nationale Nederlanden heeft Nero de business analyse voor de onderdelen HDN en BankSpaarplus Hypotheek voor het nieuwe hypotheken mid-office systeem House (EMS) uitgevoerd. Voor HDN is er een uitgebreide analyse uitgevoerd waardoor het HDN maatschappijspecifieke schema van Nationale Nederlanden correct door House verwerkt wordt tot een offerte.

Nationale Nederlanden/Westland Utrecht

Provisietransparantie Hypotheken

Voor Nationale Nederlanden en WestlandUtrecht Hypotheken heeft Nero de business analyse voor het project “Provisietransparantie Hypotheken” uitgevoerd. In de adviesprogrammatuur heeft de tussenpersoon de mogelijkheid gekregen om zijn provisie flexibel in te ruilen tegen een korting op de rente of de afsluitkosten. Daarnaast kan er een klantprovisieoverzicht gemaakt worden waarmee de tussenpersoon zijn klant inzicht geeft in de provisie die door hem ontvangen wordt. Doordat de provisie ingeruild kan worden zijn ook de mid-, backoffice- en provisiesystemen aangepast.

Opdrachtgevers

ING
Nationale Nederlanden
Westland Utrecht
Hypotheken Data Nederland